Blerje & Prokurime

Startek në rolin e investitorit merr përsipër nënkontraktimin e punimeve, shërbimeve dhe furnizimeve nëpërmjet një proçesi rigoroz selektimi duke përdorur proçedurat standarte të prokurimit. Departamenti i Prokurimeve organizon dhe ndjek të gjitha etapat e këtij proçesi nga preselektimi i kandidateve për të ofertuar, deri në përzgjedhjen e kandidatit fitues. Rol të rëndësishëm në këtë proçes luan dhe Departamenti Teknik nëpërmjet suportit të stafit inxhinierik si dhe seksionit Kost Kontroll i përbërë nga Kostoist Preventivuesi.

Synimi i këtij proçesi është të përfitohen të mira dhe shërbime të një cilësie të lartë dhe me çmimin më të ulët nga kompani të mirënjohura në tregun lokal si dhe atë ndërkombëtar duke krijuar marrëdhënie të frytshme pune, bashkëpunimi dhe respekti.

Departamenti i Prokurimeve në Startek është departamenti përgjegjës për të gjitha llojet e prokurimeve që kompania kërkon të bëjë. Ky departament i udhëhequr nga politikat dhe strategjitë e kompanisë, vepron në mënyrën më të mirë të mundshme duke përdorur metodën më efektive kontraktuese për nevojat e kompanisë.

Jeni duke kerkuar shtepine e endrrave?

Nëse jeni duke kërkuar shtëpinë e ëndrave tuaja dhe ende nuk e keni gjetur, na lejoni t’ju ofrojmë zgjidhjen e kërkesave tuaja! Rrolling Hills është një rezidencë si jo më parë në Shqipëri, e dizenjuar për t’ju ofruar lehtësira në mënyrën tuaj të të jetuarit.

Kërkoni një partner të sigurt për projektin tuaj?

Departamenti i Prokurimeve në Startek është departamenti përgjegjës për të gjitha llojet e prokurimeve që kompania kërkon të bëjë.

vizioni
Partneret Tane

mane-tci

balfin

albstar

terna

maccaferi

conzorli