Karriera

Në politikën e punësimit udhëhiqemi nga:

Kualifikimet e kandidatit.

Eksperienca.

Aftësitë.

Sjellja e tij dhe përshtatja e të gjitha këtyre atributeve me kërkesat e vendit të punës.

Një nga vlerat e kompanisë është edhe krijimi i një ambienti pune pozitiv ku punonjësit të ndihen të vlerësuar dhe të respektuar për punën që bëjnë. Kompania organizon herë pas here aktivitete të ndryshme sportivo-kulturore, për të rritur frymën e grupit, komunikimin dhe shoqërizimin e punonjësve me njëri-tjetrin.

Vlerat Startek
Vlera jonë më e madhe është cilësia dhe jetëgjatësia e ndërtimeve që ne ofrojmë.

Jemi një kompani që karakterizohemi nga këto parime kryesore:
1-Korrektësia në realizimin e punës dhe ofrimin e shërbimeve
2-Përgjegjshmëria për të arritur rezultate të sukseshme në afatet e përcaktuara

Jemi një kompani gjithmonë e në rritje .
Në mënyrë të vazhdueshme ne prezantojmë ide të reja në fushën ku ne operojmë.

kompania-jone
Partneret Tane

mane-tci

balfin

albstar

terna

maccaferi

conzorli