Career

Në politikën e punësimit udhëhiqemi nga:

Kualifikimet e kandidatit.

Eksperienca.

Aftësitë.

Sjellja e tij dhe përshtatja e të gjitha këtyre atributeve me kërkesat e vendit të punës.

Një nga vlerat e kompanisë është edhe krijimi i një ambienti pune pozitiv ku punonjësit të ndihen të vlerësuar dhe të respektuar për punën që bëjnë. Kompania organizon herë pas here aktivitete të ndryshme sportivo-kulturore, për të rritur frymën e grupit, komunikimin dhe shoqërizimin e punonjësve me njëri-tjetrin.

StarTek Value
Our greatest value is the quality and longevity of constructions that we offer.

Our principles :
1-Correctness in the performance and delivery of services
2-Accountability to achieve successful results in the deadlines set

We are an ever-growing company.
Steadily we present new ideas in the area where we operate.

kompania-jone
Partneret Tane

mane-tci

balfin

albstar

terna

maccaferi

conzorli