Kompania Jone

Kompania Startek është kompania lider në ndërtim, investim dhe në projekte zhvilluese në Evropën Lindore dhe në rajonin ballkanik, e themeluar në Shqipëri dhe e specializuar në fushën e ndërtimeve civile dhe industriale si qendra tregtare, godina rezidenciale, qendra sociale dhe kulturore, ndërtime industriale dhe infrastrukturë.

Startek është e angazhuar në dizenjim, projektim, financim, ndërtim, menaxhim të qendrave tregtare, vilave, rezidencave të banimit, infrastrukturë, etj.

Startek drejton gjithashtu aktivitetin e investimeve për Pasuritë e Patundshme.

Ne jemi ndërtues, investitorë, sipërmarrës, pronarë, kontraktues dhe punojmë për një sërë projektesh për pasuritë e patundshme. Jemi fokusuar në prona tregtare të mëdha shumë-funksionale siç janë qendrat tregtare, por ndërtojmë edhe rezidenca banimi, rezidenca vilash, rezidenca turistike, etj. Startek është duke punuar për një numër projektesh te reja dhe duke u rritur në thelbin e vet.

Aktiviteti i kompanisë tonë fokusohet kryesisht tek ndërtimet dhe investimet e mëdha në ndërtime, si qendra tregtare, rezidenca banimi, vila, qendra turistike dhe infrastrukturë.Për ne, CILËSIA mbetet tipari dallues, kundrejt edhe konkurencës.

Progresi i vazhdueshëm, investimet bashkëkohore në zgjerimin e në forcimin e rrjetit të shitjeve me pakicë, premisat e reja, programet në zhvillim dhe të avancuara, të gjitha këto sigurojnë një motivim të mjaftueshëm për të gjithë stafin, drejtues dhe punonjës.

Vlerat Startek
Vlera jonë më e madhe është cilësia dhe jetëgjatësia e ndërtimeve që ne ofrojmë.

Jemi një kompani që karakterizohemi nga këto parime kryesore:
1-Korrektësia në realizimin e punës dhe ofrimin e shërbimeve
2-Përgjegjshmëria për të arritur rezultate të sukseshme në afatet e përcaktuara

Jemi një kompani gjithmonë e në rritje .
Në mënyrë të vazhdueshme ne prezantojmë ide të reja në fushën ku ne operojmë.

kompania-jone
Partneret Tane

mane-tci

balfin

albstar

terna

maccaferi

conzorli