Kompanite e Grupit

StarTek Constructions tashmë lider në fushën e ndërtimit bashkëpunon me disa kompani të mirënjohura në Shqipëri

Partnerët kryesorë dhe bashkëpuntorët

STARTEK Constructions – VIANTE Constructions – RIVIERA Constructions

Partnerë të tjerë

MANE TCI
BALFIN GROUP
ALBSTAR GROUP
VINCI CONSTRUCTION
CONSORTIUM STABILE EBG
TERNA SA
ROADS HOLDING
J&P-AVAX SA
EIFFAGE CONSTRUCTION
CMC DI RAVENNA

MACCAFERRI GROUP
SANTARA GROUP
SYNERGY GROUP
FERROBETON COMPANY
NORDIC INVEST GROUP
DEEP BLUE GROUP
BUSINESS ALBANIA
X-PLAN PROJECTING STUDIO
ABS CONSTRUCTION STUDIO
ATELIER 4 STUDIO

Vlerat Startek
Vlera jonë më e madhe është cilësia dhe jetëgjatësia e ndërtimeve që ne ofrojmë.

Jemi një kompani që karakterizohemi nga këto parime kryesore:
1-Korrektësia në realizimin e punës dhe ofrimin e shërbimeve
2-Përgjegjshmëria për të arritur rezultate të sukseshme në afatet e përcaktuara

Jemi një kompani gjithmonë e në rritje .
Në mënyrë të vazhdueshme ne prezantojmë ide të reja në fushën ku ne operojmë.

kompania-jone
Partneret Tane

mane-tci

balfin

albstar

terna

maccaferi

conzorli