Pergjegjesi Sociale

Kompania jone eshte e fokusuar ne fushen e projektimit dhe te ndertimit.Gjate ketyre viteve korrektesia dhe pergjegjshmeria ne raport me klientet, bashkepunetoret dhe punonjesit kane qene gjithmone te rendesishme per ne.

Kompania drejtohet nga vlerat:

1. Cilësi në shërbime dhe në produkte
2. Mjedis bashkëkohor
3. Kujdes ndaj punonjësve
4. Marrëdhënie bashkepunuese me komunitetin

Nga ana tjetër kjo kompani, stimulon punonjësit e saj të ofrojnë rezultate të shkëlqyera. Ata njihen me vlerat dhe kodet etike për të qenë të denjë për kompaninë.

Punonjësit janë të mbrojtur dhe siguria e tyre në punë, në fushën e ndërtimeve tregon për një sjellje serioze të kompanisë.
Nga ana tjetër me anë të programeve të ndryshme synojmë përfshirjen e komunitetit në aktivitetet tona, në segmente të ndryshme të jetës sociale.

Vlerat Startek
Vlera jonë më e madhe është cilësia dhe jetëgjatësia e ndërtimeve që ne ofrojmë.

Jemi një kompani që karakterizohemi nga këto parime kryesore:
1-Korrektësia në realizimin e punës dhe ofrimin e shërbimeve
2-Përgjegjshmëria për të arritur rezultate të sukseshme në afatet e përcaktuara

Jemi një kompani gjithmonë e në rritje .
Në mënyrë të vazhdueshme ne prezantojmë ide të reja në fushën ku ne operojmë.

kompania-jone
Partneret Tane

mane-tci

balfin

albstar

terna

maccaferi

conzorli