Vizioni dhe Vlerat

VLERAT

SIGURIA

Sigurimi i një mjedisi të sigurt dhe të shëndetshëm për punonjësit, klientët dhe komunitetin është prioriteti kryesor për Startek.

 

INTERGRITETI

Në kompaninë tonë, integriteti nënvizon të gjitha marrëdhëniet e ndërlidhura, duke përfshirë ato me klientët, furnitorët, komunitetet dhe punonjësit. Ne sillemi me nivelin më të lartë të etikës si personalisht ashtu edhe profesionalisht duke u përpjekur të bëjmë gjënë e duhur duke qënë të përkushtuar ndaj së vërtetës, si me veprime ashtu edhe me fjalë.

 

RESPEKTI

Respekti është rregulli bazë i sjelljes që udhëheq secilin punonjësve në të gjitha veprimet e tij. Komunikimi i hapur dhe i sinqertë mundëson theksimin e pikave të forta individuale në përmirësimin e ekipit dhe forcimin e besimit në sytë e klientit si një kompani që gëzon respekt të plotë.

 

PËRGJEGJSHMËRIA

Ne jemi gjithmonë të përgjegjshëm ndaj vendeve dhe komuniteteve ku punojmë. Qëllimi ynë është të sigurojmë që të gjithë të përfitojnë nga puna me ne.

CILËSIA

Startek Shpk krenohet me punimin, njerëzit dhe materialet cilësore. Duke përdorur teknologjitë më të fundit, punonjësit tanë janë në gjendje të bëjnë punën e tyre në mënyrë efektive dhe efikase. Startek Shpk mban inventarin e pajisjeve të nivelit të lartë, duke i mundësuar ekipit tonë të kontrollojë shpejtësinë e projektit, të përmbushë afatet dhe të zvogëlojë kostot.

 

BESUESHMËRIA

Ne i përmbushim angazhimet që marrim dhe i mbajmë premtimet tona. Respektojmë afatet kohore për rezultatet e planifikuara. Në rast vonesash për arsye të ndryshme, palët e interesuara njoftohen përpara datës/kohës së caktuar.

 

 

PUNA NË GRUP (TEAMWORK)

Ne inkurajojmë iniciativën individuale, por punojmë si ekip. Ne vlerësojmë ekspertizën, individualitetin dhe kontributin e të gjithë kolegëve, duke punuar në mbështetje të njëri-tjetrit dhe duke ndarë me lehtësi praktikat e mira, në ndjekje të qëllimeve të përbashkëta.

VIZIONI

Të jemi kompania lider në ndërtim në vend dhe rajon, e njohur për cilësinë dhe inovacionin, duke mbështetur stafin dhe komunitetet në të cilat punojmë.

vizioni
Partneret Tane

mane-tci

balfin

albstar

terna

maccaferi

conzorli