Rreth Blerjeve

Cfarë ne blëjmë:

Blerje Kapitali dhe Asete që do të përkufizohen të gjitha ato shpenzime që kanë të bëjnë me:

Materialet e procesit (i.e beton, hekur, zhavorr, bitum)
Ndërtesa dhe instalime
Makineri dhe pajisje
Mjete transporti
Pajisje Mobilimi
Pajisjet Informatike

Materiale të konsumueshme:

Veglat e Punës
Shufra Saldimi
Makineritë Prerëse
Fiksuesit (Vida, Kapavida, Çelësa Anglez)
Tubat hidraulikë
Kabllot elektrikë dhe kutitë shpërndarëse elektrike.
Produktet e Çelikut (tuba, shufra, kënde)
Materiale Paketimi
Pajisje Sigurimi Teknik
Kinkaleritë

Shërbime të ndryshme:

Shërbime ligjore.
Shërbime sigurie.
Shërbime konsultimi profesional (Projekte Inxhinierike, Testime Mjedisore, Monitorime, Shërbime Topografike,
Studime Gjeologjike, Shërbime Financiare).
Shërbimet e Mirëmbatjes (Mirëmbajtje dhe kalibrimi i pajisjeve, Mirembajtje makinash, Mirembajtje godine).
Shërbimet EDP (Provajder Interneti, konsultimet për software).
Trajnimi dhe zhvillimi i Stafit (Trajnim Anti-Zjarr, Ndihma e Shpejtë, Specializim).
Të tjerë.

Kontraktime Punimesh (Punime Civile, Punime Infrastrukture) përzgjedhja e këtyre Nënkontraktoreve bëhet duke u bazuar ne faktorët e mëposhtem:

Reputacioni në treg.
Çmimi.
Cilësia e materialit.
Rezultatet dhe analizat e vlerësimit të furnitorit.
Çertifikimet ndërkombëtare.

Furnitorët dhe Nënkontraktoret janë partnerë thelbësorë dhe luajnë një rol të rëndësishëm në funksion të kërkesave të ndryshme për prokurim në varësi të portofolit dhe targeteve të kompanisë Startek. Synimi i ketij proçesi është të përfitohen të mira dhe shërbime të një cilësie të lartë me çmimin më të ulët nga kompani të mirënjohura në tregun lokal dhe atë ndërkombëtar, duke krijuar marrëdhënie të frytshme pune, bashkëpunimi dhe respekti.

Jeni duke kerkuar shtepine e endrrave?

Nëse jeni duke kërkuar shtëpinë e ëndrave tuaja dhe ende nuk e keni gjetur, na lejoni t’ju ofrojmë zgjidhjen e kërkesave tuaja! Rrolling Hills është një rezidencë si jo më parë në Shqipëri, e dizenjuar për t’ju ofruar lehtësira në mënyrën tuaj të të jetuarit.

Kërkoni një partner të sigurt për projektin tuaj?

Departamenti i Prokurimeve në Startek është departamenti përgjegjës për të gjitha llojet e prokurimeve që kompania kërkon të bëjë.

vizioni
[mk_ornamental_title tag_name=”h5″ font_family=”Arial, Helvetica, sans-serif” font_type=”safefont” ornament_style=”norman-short-single” nss_align=”center”]Partneret Tane[/mk_ornamental_title]

mane-tci

balfin

albstar

terna

maccaferi

conzorli